0981015816

ĐỘI NGŨ FOUNDER

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

ÔNG NGUYỄN QUỐC TÚ

ÔNG VŨ QUANG ĐẠI

ÔNG NGUYỄN TIẾN TUYÊN

ÔNG NGÔ BẢO KHÁNH

ĐỘI NGŨ LEADER

TRƯỞNG PHÒNG HỖ TRỢ DỰ ÁN

GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC

GIÁM ĐỐC KINH DOANH ILAND 2

GIÁM ĐỐC KINH DOANH ILAND 4

GIÁM ĐỐC KINH DOANH ILAND 8

GIÁM ĐỐC KINH DOANH ILAND 9

GIÁM ĐỐC KINH DOANH ILAND 12

Đội ngũ ILand là những người trẻ chân thành, trách nhiệm và nỗ lực hết mình vì công việc.

Bạn có muốn đồng hành cùng chúng tôi?

Ứng tuyển ngay
TƯ VẤN KHÁCH HÀNG