Iland – Giá trị cốt lỗi

ILand Việt Nam trong những năm qua luôn vận hành và phát triển với những giá trị cốt lõi được cô đọng bởi 4 cụm từ: Tầm nhìn – Chuyên nghiệp – Đột phá – Trách nhiệm

Tầm nhìn: luôn phát triển doanh nghiệp theo định hướng chiến lược lâu dài, nhanh chóng cập nhật và bao quát sâu rộng tình hình biến động của thị trường bất động sản để có hướng đi an toàn và hiệu quả. ILand Việt Nam là đơn vị đón đầu các xu thế nhờ tầm nhìn đi trước hiện tại, theo kịp tương lai.

Chuyên nghiệp: sự chuyên nghiệp được đồng bộ từ cách vận hành của cả doanh nghiệp cho đến tác phong làm việc của từng cá nhân, mang đến sự hiệu quả tối ưu, nâng cao sự uy tín và ủng hộ từ phía đối tác và quý khách hàng. ILand Việt Nam xác định rõ ràng: sự chuyên nghiệp là yếu tố quan trọng khẳng định cốt cách, vị thế của công ty trong lĩnh vực bất động sản nhiều cạnh tranh và thử thách.

Đột phá: luôn ở vị trí tiên phong trong cập nhật và phát triển các hướng đi mới, các sản phẩm bất động sản đa dạng, thời thượng. Đồng thời vận dụng khả năng sáng tạo và đổi mới của mình nhằm mang đến giá trị đẳng cấp và khác biệt dành cho quý khách hàng.

Trách nhiệm: luôn tạo dựng và giữ vững niềm tin của đối tác và khách hàng bằng sự tận tình, trách nhiệm. Đây cũng là phương châm làm việc tối trọng, đem đến một môi trường làm việc thật sự hiệu quả, thoải mái và công bằng.